Hoe werkt het?


Samen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een mooie gedachte. Maar hoe weet u nu waar u op dit moment staat, wat u nog kunt verbeteren en waar nieuwe kansen liggen? 

MVO Matrix biedt de mogelijkheid om uw MVO prestaties in kaart te brengen door middel van een online vragenlijst. De MVO Matrix genereert op basis van de door u ingegeven antwoorden een rapport met de resultaten, een matrix waarop de eigen score staat vermeld, een zelfverklaring en een MVO doelenlijst.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de werking van de MVO Matrix, door te klikken op onderstaande onderwerpen.

MVO MatrixHet resultaat in de MVO Matrix vormt een afspiegeling van de door u beantwoorde vragen. Er wordt getoond in welk niveau het MVO systeem van de organisatie zich op dit moment bevindt. Het resultaat afgebeeld in de Matrix is een mooi middel om snel te zien waar u staat, maar ook om uw stakeholders op de hoogte te brengen van uw prestaties op het gebied van MVO.

Niveaus

De matrix is ingericht om van startende MVO-er vanuit niveau 1 te groeien naar niveau 5. Nu is het behalen van niveau 5 een weg van lange adem en investeringen (die u toch al doet, alleen dan duurzaam). Er is geen eis om deze groei binnen een gestelde termijn te realiseren. U bepaald zelf hoe, wat, wanneer in het door u gewenste tempo. U bepaalt zelf in welk niveau u start, daarbij is het goed om te overdenken op welke gebieden u al stappen heeft ondernomen op het gebied van MVO en duurzaamheid. 

Als startende MVO-er kunt u het beste beginnen in niveau 2. Daarmee krijgt u een goed in beeld van wat u al doet in niveau 1 en nog moet doen om niveau 2 te behalen. Zodra u de stappen in niveau 2 volledig hebt afgerond, kunt u overwegen de MVO Matrix opnieuw te doorlopen en dan te starten in niveau 4. Daarmee krijgt u een goed in beeld van wat u al doet in niveau 3 en nog moet doen om niveau 4 te behalen. 

Als gevorderde MVO-er kunt u het beste beginnen in niveau 4. Daarmee krijgt u een goed in beeld van wat u al doet in niveau 3 en nog moet doen om niveau 4 te behalen. Zodra u de stappen in niveau 4 volledig hebt afgerond, kunt u overwegen de MVO Matrix opnieuw te doorlopen en dan te starten in niveau 5. Daarmee krijgt u een goed in beeld van wat u n nog moet doen om niveau 5 te behalen. 

Niveau 1: Bewust

Uw organisatie wordt zich meer en meer bewust van MVO en u gaat op zoek naar mogelijkheden om Maatschappelijke Verantwoordelijkheid te kunnen integreren in uw eigen organisatie, dat begint met het opstellen van beleidsplannen.

Niveau 2: Betrokken

Uw organisatie zoekt manieren om de plannen in het beleid tot uitvoering te brengen. Het informeren van uw medewerkers en weten wat uw stakeholders van u verwachten, spelen hierbij een grote rol.

Niveau 3: Uitvoerend

Uw organisatie gaat nu actief het eerder opgezette beleid ten uitvoer brengen. Door uw medewerkers blijvend te informeren wordt het bewustzijn en de betrokkenheid vergroot.

Niveau 4: Groeiend

Uw organisatie breidt haar acties en beleid op het gebied van MVO uit en is daarmee in staat te groeien met betrekking tot haar MVO prestaties.

Niveau 5: Beheerst

Uw organisatie werkt nu met een compleet MVO systeem waarbij de elementen van de PDCA cirkel belangrijk zijn. PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act, vertaald: Plannen, Uitvoeren, Controleren, Bijstellen. Om de groei te kunnen bevorderen is het doorlopen van de PDCA cirkel door middel van een evaluatie na elke fase van belang.Kosten & Aanmelden

De kosten, voor een jaar lang toegang tot de MVO Matrix, bedragen €149,50 (exclusief BTW). Hiermee kunt u een jaar lang op ieder gewenst moment inloggen en werken met de MVO Matrix. 

De door u ingevoerde antwoorden blijven opgeslagen, zodat u in uw eigen tempo de vragenlijst kunt doorlopen. Zodra u alle vragen beantwoord heeft worden deze definitief verwerkt in de eindresultaten. De zelfverklaring en het rapport kunt u gebruiken voor vermelding op uw website. De MVO Matrix doelenlijst kunt u gebruiken om praktisch invulling te geven aan de door u geplande MVO acties. Wilt u binnen hetzelfde jaar de MVO Matrix opnieuw invullen omdat uw MVO prestaties zijn gewijzigd? Dan kiest u voor 'opnieuw invullen' waarmee u tegen betaling van € 29,50 (exclusief BTW) de vragenlijst opnieuw, en op een hoger niveau, kunt doorlopen. Hiermee heeft u de mogelijkheid een nieuwe zelfverklaring, rapport en doelenlijst te genereren. Als u de MVO start krijgt u een keuzemogelijkheid voor het niveau waarop u uw organisatie inschat. De toelichting onder aan deze pagina over de verschillende niveau’s, kan u helpen om een goede keuze te maken. 

Aanmelden voor de MVO Matrix gaat via de knop: 'Start MVO Matrix' op de homepage. U ziet dan een inlogscherm. Heeft u reeds een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u hier inloggen. Wilt u zich graag voor de eerste keer aanmelden, dan ziet u onderin het scherm: 'Heeft u nog geen account, klik hier om er een aan te maken.' Via dit scherm kunt u uw aanmelding verzenden. De kosten worden middels een factuur aan u doorberekend. In beide gevallen krijgt u per e-mail de inloggegevens toegestuurd, u kunt daarna direct starten met de MVO Matrix.

Belangrijk

Bij het kiezen van een niveau zijn de volgende punten belangrijk om te lezen en te onthouden:
 • Als u zich heeft aangemeld, heeft u vanaf dat moment 1 jaar de gelegenheid om de matrix in te vullen
 • De matrix is ingericht op groei, niet op snelheid
 • Tussendoor kunt u uitloggen, uw antwoorden blijven bewaard
 • Eenmaal het niveau gekozen, kan tussendoor niet worden gewijzigd (niveau kiezen = niveau afronden)
 • Na het invullen van de laatste vraag, wordt u gevraagd of u de antwoorden definitief wil maken
 • Na het definitief stellen van de antwoorden, komt u op de pagina waar u het, rapport, de doelen en de zelfverklaring kunt downloaden en/ en printen
 • U kunt nu concreet aan de slag gaan met de doelen, de deadline ervan bepaalt u zelf
 • Na het realiseren van de gestelde doelen, kunt u doorgaan in een hoger niveau.


MVO Matrix in stappen

 De Matrix is opgebouwd in 10 stappen die u als volgt doorloopt:

 • Aanmelden
 • Inloggen
 • Niveau kiezen
 • Vragen beantwoorden
 • Antwoorden definitief stellen
 • Rapport downloaden en/ of printen
 • Acties (overzicht) doelen downloaden en/ of printen
 • Zelfverklaring (incl. matrix) downloaden en/ of printen
 • De doelen concreet gaan invullen/ realiseren
 • Matrix invullen op hoger niveau om verder te groeien, begin opnieuw bovenaan.