Privacy statement mvomatrix.nl

Privacybescherming in relatie tot gebruik van internet is gebaat bij een zo groot mogelijke openheid met betrekking tot alle fasen van het informatie proces. Om die reden wordt in dit Privacy Statement aangegeven op welke wijze www.mvomatrix.nl persoonsgegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt kunnen worden.

Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan de website www.mvomatrix.nl zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat u de website alleen bezoekt om algemene informatie te vergaren. In dat geval hoeft u geen persoonsgegevens af te staan. De tweede mogelijkheid is dat u zich wenst aan te melden voor de webtool of meer informatie wenst over de mogelijkheden van de dienstverlening van de website. In dat geval hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig om u verder van dienst te zijn.

Doelstelling van de verwerking

Deze gegevens zullen gebruikt worden om aan uw verzoek om informatie te voldoen of om de door u gewenste nieuwsbrief te leveren. Verder kunnen de gegevens gebruikt worden om per post of per telefoon u op de hoogte te stellen van nieuwe of aanverwante producten en diensten. Indien u ons uw e-mail adres verstrekt, dan geeft u ons toestemming om u informatie over nieuwe en aanverwante producten en diensten per e-mail toe te sturen. Indien u niet wenst dat wij uw gegevens gebruiken om u over onze producten en diensten te informeren, verzoeken wij u dit aan ons mede te delen.

Beveiliging van de gegevens

www.mvomatrix.nl heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of verhuurd. Wel kunnen de gegevens beschikbaar worden gesteld aan partners binnen hetzelfde project indien dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw eigen gegevens in te zien. Indien nodig kunt u de gegevens verbeteren en aanvullen. Voor inzage dient u zich te wenden tot www.mvomatrix.nl o.v.v. Privacy via info@mvomatrix.nl. Daar kunt u ook terecht voor nadere informatie, opmerkingen en eventuele klachten.