Zelfverklaring

Het resultaat van de MVO Matrix krijgt u te zien in een score, deze wordt automatisch ook omgezet in een zelfverklaring en een rapport. Het rapport voorziet niet alleen in uw score maar levert ook een actielijst aan, die eenvoudig door u te voorzien van een realisatiedatum. Daarmee heeft u in een klap ook uw MVO doelstellingen vastgesteld en kunt u op beheerste wijze werken aan groei.
Alle documenten kunnen gebruikt worden op uw eigen website, bij communicatie naar klanten of als startpunt voor meer MVO prestaties. Het staat vrij om elk niveau te kiezen dat u wilt, echter, de mooiste resultaten worden behaald als u uw positie realistisch inschat.

Certificering

Steeds meer opdrachtgevers nemen echter geen genoegen met een MVO zelfverklaring, aangezien dit geen zekerheid geeft of u dit ook daadwerkelijk doet. Een MVO zelfverklaring kan ook worden gecertificeerd, zo ook de MVO Matrix zelfverklaring. Daarvoor wordt de door u beantwoorde vragenlijst als basis gebruikt tijdens het onderzoek. Met deze vragenlijst heeft u aangegeven wat u allemaal doet op het gebied van MVO. De antwoorden zullen tijdens het onderzoek getoetst worden op juistheid, en niet alleen op wat u doet, maar ook hoe u dit doet. Van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, waarin beknopt beschreven staat wat de resultaten zijn met vermelding van objectieve bewijsstukken. Indien u aan de onderwerpen binnen een bepaald niveau aantoonbaar invulling heeft gegeven, zal een certificaat worden verstrekt op basis van de MVO Matrix. Met uw zelfverklaring, het certificaat en het bijbehorende rapporten kunt u bij uw opdrachtgevers en belanghebbenden aantonen dat u echt invulling geeft aan MVO.