Meest gestelde vragen

 1. MVO

  1. Wat betekenen de letters MVO?

   De letters MVO staan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

  2. Waar moet ik aan denken bij MVO?

   Maatschappelijk verantwoord ondernemen motiveert ons om na te denken over de gevolgen en het effect van onze beslissingen op de omgeving, de medewerkers, de leveranciers en het milieu.

 2. Matrix

  1. Wat is de MVO Matrix?

   De MVO Matrix bestaat uit vragen over maatschappelijke betrokkenheid, waarvan de antwoorden (het resultaat) wordt weergegeven in een matrix.

 3. Bereikbaarheid medewerkers MVO Matrix

  1. Is het mogelijk telefonisch vragen te stellen over de MVO Matrix?

   Telefonisch zijn de medewerkers van MVO Matrix te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00. U kunt daarnaast altijd uw bericht achterlaten. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

  2. Kan ik mijn vraag ook via e-mail stellen?

   Ja, u kunt uw vraag of opmerking aan ons voorleggen via e-mailadres: info@mvomatrix.nl.

 4. Niveau

  1. Hoeveel niveaus zijn er?

   Er zijn vijf niveaus, de uitleg over de niveaus kunt u vinden op de website, onder de knop ' hoe werkt het?'.

  2. Op welke niveau moet/ kan ik starten?

   U kunt op ieder door u gewenst niveau starten. De keuze van het niveau is sterk afhankelijk of u al (langer) actief bent op dit gebied.

  3. Op welke niveau kan ik het beste starten?

   Als u net begonnen bent met MVO of denkt daar aan te beginnen, is het verstandig om te starten in niveau 2., als u zich al langer bezig houdt met en actief bent met MVO, dan kunt u het beste starten in niveau 3.

  4. Wat als ik het gekozen niveau heb doorlopen?

   Als u het gekozen niveau met succes heeft doorlopen, kunt u verdergaan in het daarop volgende niveau.

 5. Kosten

  1. Wat kost de MVO Matrix?

   De MVO Matrix kost € 149,50. Daarmee hebt u een jaar lang toegang en kunt u eenmaal een door u gekozen niveau doorlopen. Wilt u binnen hetzelfde jaar de MVO Matrix opnieuw invullen omdat uw MVO prestaties zijn gewijzigd? Dan kiest u voor 'opnieuw invullen' waarmee u tegen betaling van  € 29,50 (inclusief BTW) de vragenlijst opnieuw, en op een hoger niveau, kunt doorlopen.

 6. Toegang

  1. Hoe krijg ik toegang tot de MVO Matrix?

   Via de knop 'Start MVO Matrix' kunt u opnieuw inloggen als u reeds een gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen. Heeft u nog nooit eerder met de MVO Matrix gewerkt ziet u in hetzelfde scherm: 'Heeft u nog geen account, klik hier om een nieuw account aan te maken'. Er worden een aantal vragen gesteld en u kunt betalen via iDeal. Als de betaling is afgerond ontvangt u een e-mail met de inloggegevens voor de MVO Matrix. U kunt daarna direct starten via Start MVO Matrix.

  2. Het is niet mogelijk via iDeal te betalen binnen onze organisatie, zijn er andere mogelijkheden?

   Door via e-mail of telefonisch contact op te nemen met de medewerkers van MVO Matrix is het mogelijk om per factuur te betalen. Na het doorgeven van de naw-gegevens van de organisatie, de contactgegevens van de contactpersoon en het BTW & KvK nummer van de organisatie zullen zij de benodigde gegevens aanvragen. U ontvangt aansluitend uw inloggegevens per e-mail, de factuur wordt nagezonden.

  3. Krijg ik nog een factuur bij betaling via iDeal?

   Zowel bij betaling via iDeal als bij betaling via factuur krijgt u de factuur digitaal per e-mail toegestuurd.

 7. MVO Elementen

  1. Wat zijn de MVO Elementen?

   De MVO elementen; Werken aan MVO, Respect, Communicatie en Invloedssfeer zijn de basis elementen voor de implementatie van MVO binnen uw organisatie.

   Deze elementen worden diepgaander behandeld naarmate uw inspanningen van Maatschappelijk verantwoord Ondernemen toenemen. Het vormt het fundament om MVO volledig te kunnen integreren binnen uw organisatie en op een beheerste wijze invulling te geven aan de MVO onderwerpen. De elementen vormen dan ook de basis voor de MVO Matrix. Tijdens het invullen van de MVO matrix ziet u daarom ook bij de statusbalk het verschil tussen MVO algemeen (de MVO elementen) en de MVO onderwerpen. Voorbeelden van de MVO elementen zijn onder andere het identificeren van stakeholders identificatie, het creëren van bewustzijn, het monitoren van activiteiten en prestaties, het betrekken van stakeholders, transparant zijn en communiceren over MVO. De algemene elementen dienen door elke organisatie bekeken en geïmplementeerd te worden om een goed functionerend MVO systeem te bouwen. Deze verschillende MVO elementen zorgen er uiteindelijk voor dat de drie P's; People - Planet - Profit in balans zijn.

 8. MVO Onderwerpen

  1. Wat zijn de MVO Onderwerpen?

   De MVO onderwerpen vertegenwoordigen de specifieke invulling van MVO en omvatten vernieuwende ideeën en concrete acties. Een fietsenplan, een zuinige auto of zonnepanelen; dat zijn voorbeelden van de specifieke invulling van de MVO onderwerpen. De onderwerpen zijn erg belangrijk voor de uiteindelijke MVO prestaties, maar kunnen door iedere organisatie anders vormgegeven worden. Bepaalde acties zijn ook niet per definitie beter dan andere acties.  Het gaat erom wat voor een organisatie van belang is.

 9. Acties

  1. Hoe komen de MVO Acties tot stand?

   Het kan voorkomen dat u op bepaalde vragen in de MVO Matrix nog geen positief antwoord kunt geven, maar dat u dit op termijn wel wilt gaan realiseren. In dat geval stelt de matrix u in staat dit punt te agenderen door een maand en jaar aan te geven waarin u denkt dat te gaan realiseren. Naast de rapportage vindt u bij afronding ook een actielijst bij de resultaten. Deze lijst geeft een overzicht van alle acties waarbij u heeft aangegeven deze op termijn te gaan invullen. De termijn wordt hierbij ook aangegeven.

  2. Zit ik vast aan de door mij aangegeven acties?

   Nee, doelen kunnen altijd door omstandigheden wijzigen of zelfs komen te vervallen. De actielijst die te vinden is bij uw resultaten wordt weergegeven in een excelbestand, zodat u met deze informatie zelf verder kunt. 

  3. Kan ik de datum van gestelde acties naderhand nog aanpassen?

   Ja het overzicht van doelen wordt gegenereerd in een Excel sheet, daarmee bent u in staat om de doelen inhoudelijk te wijzigen en de realisatiedatum te veranderen.

  4. Kan ik nadat ik mijn acties heb doorgevoerd de matrix nog een keer doorlopen?

   Ja, dat kan tegen een kleine vergoeding (€29,50). U kunt binnen een jaar de MVO Matrix voor dit bedrag nogmaals doorlopen en uw resultaten genereren.

 10. Rapport

  1. Hoe ziet het rapport eruit?

   Het rapport geeft een duidelijk overzicht van welke MVO elementen en onderwerpen door uw organisatie ingevuld worden, op basis van de door u ingevulde antwoorden. De antwoorden zijn daarnaast schematische weergegeven in de MVO Matrix zelf, de benoemde acties zijn terug te vinden in de zogenoemde actielijst.

  2. Wat kan ik met het rapport doen?

   Het rapport kunt u gebruiken als naslagwerk voor uzelf of andere medewerkers, maar ook in communicatie naar andere stakeholders zoals klanten of leveranciers.

 11. Zelfverklaring

  1. Wat betekent zelfverklaring?

   Met de zelfverklaring, verklaart u wat uw organisatie doet op het gebied van MVO. De MVO Matrix genereerd met uw antwoorden op de vragen, automatisch een zelfverklaring en een bijbehorend rapport waar in een volledig verhaal beschreven staat wat uw organisatie doet op het gebied van MVO. U verklaard daarbij actief aan de slag te gaan met de daaraan gekoppelde doelen.

  2. Wat kan ik met een zelfverklaring?

   De zelfverklaring kunt u downloaden en op uw website plaatsen, of deze printen en ophangen. De zelfverklaring heeft de vorm van een certificaat en geeft in ëën oogopslag weer wat de prestaties van uw organisatie zijn op het gebied van MVO. Zo kunt u deze gebruiken als communicatiemiddel naar bijvoorbeeld  opdrachtgevers, waarbij het rapport ter onderbouwing van uw zelfverklaring fungeert. 

 12. Certificaat

  1. Is het mogelijk om mijn zelfverklaring om te zetten in een certificaat?

   Het is mogelijk om uw zelfverklaring om te zetten in een MVO certificaat door uw MVO prestaties onafhankelijk te laten toetsen door een certificatie instelling. De prestaties worden beoordeeld op basis van de door u ingevulde gegevens met de MVO Matrix. Hiervoor zal er een audit uitgevoerd worden bij uw organisatie, ontvangt u een rapport met de bevindingen en ontvangt u een certificaat met bijbehorende logo. Wilt u meer weten over certificering van MVO? Dan kunt u het beste contact op nemen met een van onze medewerkers, zij kunnen u meer informatie geven over de mogelijkheden.