victor-0NJ9urGXrIg-unsplash

Niveaus

Niveau 1

Je bent je steeds meer bewust over het belang van MVO en gaat op zoek naar mogelijkheden om MVO te integreren in je organisatie. De eerste stap is het opstellen van beleidsplannen. Voor dit niveau is het niet nodig om ISO gecertificeerd te zijn.

Niveau 2

Je zoekt naar manieren om je MVO plan uit te voeren. Het informeren van de medewerkers en weten wat de stakeholders/belanghebbenden verwachten, spelen hierbij een grote rol. Een gecertificeerd managementsysteem op basis van één ISO norm 45001, 14001 of 9001 is vereist.

Niveau 3

Je gaat actief het MVO plan uitvoeren. Door je medewerkers te blijven informeren wordt het bewustzijn en de betrokkenheid vergroot. Een gecertificeerd managementsysteem op basis van twee ISO normen 45001, 14001 of 9001 is vereist.

Niveau 4

De acties van het MVO plan zijn grotendeels gerealiseerd. Een ISO gecertificeerd managementsysteem op basis van de drie ISO normen 45001, 14001 of 9001 is vereist.

Niveau 5

De organisatie werkt nu met een compleet MVO systeem waarbij de elementen van de PDCA cirkel zijn toegepast. PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act, vertaald: Plannen, Uitvoeren, Controleren, Bijstellen. Om de groei te kunnen bevorderen is het doorlopen van de PDCA cirkel van belang, dat kan bijvoorbeeld door middel van een evaluatie na elke fase. Een ISO gecertificeerd managementsysteem op basis van de drie ISO normen 45001, 14001 of 9001 is vereist.

Niveaus & ISO

  • Niveau 1: Geen ISO certificering vereist en gedeeltelijk ingevulde vragenlijst.
  • Niveau 2: Gecertificeerd managementsysteem op basis van één ISO-norm; 45001, 14001 of 9001 + ingevulde vragenlijst.
  • Niveau 3: Gecertificeerd managementsysteem op basis van twee ISO-normen; 45001, 14001 of 9001 + ingevulde vragenlijst.
  • Niveau 4: Gecertificeerd managementsysteem op basis van de drie ISO-normen; 45001, 14001 en 9001 + ingevulde vragenlijst.
  • Niveau 5: Gecertificeerd managementsysteem op basis van de drie ISO-normen; 45001, 14001 en 9001 + ingevulde vragenlijst.