victor-0NJ9urGXrIg-unsplash

Niveaus

Niveau 1

Je bent je steeds meer bewust over het belang van MVO en gaat op zoek naar mogelijkheden om MVO te integreren in je organisatie. De eerste stap is het opstellen van beleidsplannen en het beantwoorden van de verplichte vragen op basis van de NPR 9026. Voor dit niveau is het niet nodig om ISO gecertificeerd te zijn.

Niveau 2

Je zoekt naar manieren om je MVO plan uit te voeren. Het informeren van de medewerkers en weten wat de stakeholders/belanghebbenden verwachten, spelen hierbij een grote rol. De verplichte vragen op basis van de NPR 9026 moeten worden beantwoord + 25% van de optionele vragen. Daarnaast is een managementsysteem op basis van één ISO norm (9001, 14001 of 45001) vereist.

Niveau 3

Je gaat actief het MVO plan uitvoeren. Door je medewerkers te blijven informeren wordt het bewustzijn en de betrokkenheid vergroot. De verplichte vragen op basis van de NPR 9026 moeten worden beantwoord + 50% van de optionele vragen. Daarnaast is een managementsysteem op basis van één ISO norm (9001, 14001 of 45001) vereist.

Niveau 4

De acties van het MVO plan zijn grotendeels gerealiseerd. De verplichte vragen op basis van de NPR 9026 moeten worden beantwoord + 75% van de optionele vragen. Daarnaast is een managementsysteem op basis van twee ISO norm (9001 en/of 14001 en/of 45001) vereist.

Niveau 5

De organisatie werkt nu met een compleet MVO systeem waarbij de elementen van de PDCA cirkel zijn toegepast. PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act, vertaald: Plannen, Uitvoeren, Controleren, Bijstellen. Om de groei te kunnen bevorderen is het doorlopen van de PDCA cirkel van belang, dat kan bijvoorbeeld door middel van een evaluatie na elke fase. De verplichte vragen op basis van de NPR 9026 moeten zijn beantwoord + 100% van de optionele vragen. Daarnaast is een managementsysteem op basis van de drie normen (9001, 14001 of 45001) vereist.

Niveaus & ISO

  • Niveau 1: Geen ISO certificering vereist en alle verplichte vragen van de vragenlijst.
  • Niveau 2: Managementsysteem op basis van een ISO-norm; 45001 of 14001 of 9001 en alle verplichte vragen + 25% optionele vragen van de vragenlijst.
  • Niveau 3: Gecertificeerd managementsysteem op basis van een ISO-normen; 45001 of 14001 of 9001 en alle verplichte vragen + 50% optionele vragen van de vragenlijst..
  • Niveau 4: Gecertificeerd managementsysteem op basis van de twee ISO-normen; 45001 en/of 14001 en/of 9001 en alle verplichte vragen + 75% optionele vragen van de vragenlijst.
  • Niveau 5: Gecertificeerd managementsysteem op basis van de drie ISO-normen; 45001, 14001 en 9001 en alle verplichte vragen + 100% optionele vragen van de vragenlijst.