romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash

Zelfverklaring of Certificering

Zelfverklaring:

Binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ben je vrij om elk niveau te kiezen dat bij jou organisatie past. MVO Matrix geeft een afspiegeling van jouw organisatie op basis van de beantwoorde vragen. De zelfverklaring (inclusief de vragenlijst zelf) kunnen gebruikt worden op de website van de organisatie. De zelfverklaring kan ook als communicatie naar klanten of dienen als startpunt voor meer MVO-activiteiten.

Certificering van de MVO-zelfverklaring

Steeds meer opdrachtgevers nemen geen genoegen meer met een MVO-zelfverklaring, omdat het geen zekerheid geeft of de voornemens ook zijn of worden gerealiseerd. Daarom is het ook mogelijk om de MVO-zelfverklaring te laten certificeren. Daarvoor wordt de ingevulde vragenlijst als basis gebruikt tijdens het onderzoek. Hiermee is aangegeven wat de organisatie allemaal doet op het gebied van MVO. De antwoorden worden tijdens het onderzoek getoetst op wat het bedrijf doet en hoe dit gedaan wordt. Van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, waarin beknopt beschreven staat wat de resultaten zijn met vermelding van objectieve bewijsstukken. Als aan de onderwerpen binnen een bepaald niveau aantoonbaar invulling is gegeven, zal een certificaat worden verstrekt op basis van de MVO Matrix en het betreffende niveau. Met de zelfverklaring, het certificaat en het bijbehorende rapport kun je bij alle belanghebbenden aantonen op welke wijze de organisatie invulling geeft aan MVO.