tobias-weinhold-hXPomXrpUP0-unsplash

FAQ

Meest gestelde vragen

 • Wat betekenen de letters MVO?
  • De letters MVO staan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 • Waar moet ik aan denken bij MVO?
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen motiveert ons om na te denken over de gevolgen en het effect van onze beslissingen op de omgeving, de medewerkers, de leveranciers en het milieu.

 • Is het mogelijk telefonisch vragen te stellen over de MVO Matrix?
  • De medewerkers van MVO Matrix zijn via 078-3030060 te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00. Je kunt daarbuiten altijd een bericht achterlaten. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

 • Kan ik mijn vraag ook via e-mail stellen?
  • Ja, je kunt de vraag of opmerking aan ons voorleggen via e-mailadres: info@mvomatrix.nl.

 • Hoeveel niveaus zijn er?
  • Er zijn vijf niveaus, de uitleg over de niveaus kunt je vinden op de website, onder 'niveaus'.

 • Op welk niveau moet/ kan ik starten?
  • Je kunt op ieder door jouw gewenst niveau starten. De keuze van het niveau is sterk afhankelijk of je al (langer) actief bent op dit gebied. Lees meer op de pagina "Hoe werkt het".

 • Op welk niveau kan ik het beste starten?
  • Als je net begonnen bent met MVO of denkt daar aan te beginnen, is het verstandig om te starten in niveau 1. Als de organisatie zich al langer bezig houdt met MVO, kun je bijvoorbeeld starten in niveau 3.

 • Wat zijn de MVO Elementen?
  • De MVO elementen; Werken aan MVO, Respect, Communicatie en Invloedssfeer zijn de basis elementen voor de implementatie van MVO binnen uw organisatie.

   Deze elementen worden diepgaander behandeld naarmate de inspanningen van Maatschappelijk verantwoord Ondernemen toenemen. Het vormt het fundament om MVO volledig te kunnen integreren binnen jouw organisatie en op een beheerste wijze invulling te geven aan de MVO onderwerpen. De elementen vormen dan ook de basis voor de MVO Matrix. Tijdens het invullen van de MVO matrix zie je daarom ook bij de statusbalk het verschil tussen MVO algemeen (de MVO elementen) en de MVO onderwerpen. Voorbeelden van de MVO elementen zijn onder andere het identificeren van stakeholders identificatie, het creëren van bewustzijn, het monitoren van activiteiten en prestaties, het betrekken van stakeholders, transparant zijn en communiceren over MVO. De algemene elementen dienen door elke organisatie bekeken en geïmplementeerd te worden om een goed functionerend MVO systeem te bouwen. Deze verschillende MVO elementen zorgen er uiteindelijk voor dat de drie P's; People - Planet - Profit in balans zijn.

   Meer informatie via nen.nl

 • Wat zijn de MVO Onderwerpen?
  • De MVO onderwerpen vertegenwoordigen de specifieke invulling van MVO en omvatten vernieuwende ideeën en concrete acties. Een fietsenplan, een zuinige auto of zonnepanelen; dat zijn voorbeelden van de specifieke invulling van de MVO onderwerpen. De onderwerpen zijn erg belangrijk voor de uiteindelijke MVO prestaties, maar kunnen door iedere organisatie anders vormgegeven worden. Bepaalde acties zijn ook niet per definitie beter dan andere acties. Het gaat erom wat voor een organisatie van belang is.

   Meer informatie via nen.nl

 • Moeten we ISO gecertificeerd zijn om met MVO te starten
  • Nee, voor niveau 1 hoeft dat niet, MVO is ook voor bedrijven zonder ISO mogelijk. Wil je verder groeien, dan maakt ISO certificering het wel eenvoudiger.

 • Hoe komen de MVO Acties tot stand?
  • Het kan voorkomen dat je op bepaalde vragen m.b.t. MVO nog geen positief antwoord kan geven, maar dat je dit op termijn wel wilt gaan realiseren. In dat geval zal dat punt in het rapport worden opgenomen en worden opgevolgd tijdens de volgende audit of een eerder gewenst moment. In het rapport worden de actie-, aandachts- of verbeterpunten helder en concreet beschreven.

 • Zit ik vast aan de door mij aangegeven acties?
  • Nee, MVO is vrijwillig, al is het wel de bedoeling om de doelen te realiseren. Er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden zijn waardoor doelen/acties wijzigen of zelfs komen te vervallen.

 • Wat betekent zelfverklaring?
  • Met een zelfverklaring, verklaart je wat jouw organisatie doet op het gebied van MVO. Op basis van de antwoorden op de vragen op de NPR 9026 en het bijbehorende rapport waarin beschreven staat wat uw organisatie doet op het gebied van MVO mag je een zelfverklaring opstellen. Je verklaart daarbij ook actief aan de slag te gaan met de daaraan gekoppelde acties en doelen.

 • Wat kan ik met een zelfverklaring?
  • De zelfverklaring kun je op de website plaatsen of deze printen en ophangen. De zelfverklaring heeft de vorm van een certificaat met het niveau van jouw organisatie op het gebied van MVO. Zo kan de organisatie deze gebruiken als communicatiemiddel naar bijvoorbeeld; opdrachtgevers of ketenpartners, waarbij het rapport ter onderbouwing van je zelfverklaring kan fungeren.

 • Is het mogelijk om mijn zelfverklaring om te zetten in een certificaat?
  • Het is mogelijk om je zelfverklaring om te zetten in een MVO certificaat door jouw MVO prestaties onafhankelijk te laten toetsen door een certificatie instelling. De prestaties worden beoordeeld op basis van de ingevulde gegevens met de MVO Matrix. Hiervoor zal er een audit uitgevoerd worden bij jouw organisatie, je ontvangt een rapport met de bevindingen en je ontvangt een certificaat met bijbehorende logo. Wil je meer weten over certificering van MVO? De medewerkers van MVO Matrix zijn via 078-3030060 te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00. Je kunt daarbuiten altijd een bericht achterlaten. Wij nemen zo snel mogelijk contact op.

 • Waar kan ik de NPR-9026 vinden?
 • Waar kan ik de ISO 26000 vinden?